Nesnelerin İnterneti

Sağlık’ta IoT Çözümleri

IoT ile ilgili sağlık sistemleri günümüzde IoT‘nin temel bir komuta ve kontrol sunucusuna bağlanan güvenli bir hizmet katmanı (SSL) aracılığıyla yaşamsal verileri yakalamak ve paylaşmak için doğrudan birbirlerine bağlanan bir cihaz ağı olarak IoT‘nin temel tanımına dayanmaktadır.

Cihazların doğrudan verilerle birbirlerine bağlandığı IoT‘nin ortaya çıkması iki nedenden ötürü önemlidir:

  1. Sensör ve bağlantı teknolojisindeki ilerlemeler, cihazların daha önce erişilemeyen verileri toplamasına, kaydetmesine ve analiz etmesine olanak tanımaktadır. Sağlık bakımından, bunun anlamı, önleyici bakımın etkinleştirilmesi, akut komplikasyonların hızla teşhis edilmesine izin verilmesi ve bir terapinin (genellikle farmakolojik) bir hastanın parametrelerinin iyileştirilmesine nasıl yardımcı olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Yani zaman içindeki kullanılabilecek hasta verilerini toplamak anlamına gelir.
  2. Cihazların kendi başlarına veri toplayabilme yeteneği, insan tarafından girilen verilerin sınırlamalarını ortadan kaldırır. Bu sayede doktorların ihtiyaç duyduğu verileri o andaki zaman ve gereksinimler doğrultusunda otomatik olarak elde ederler. Ayrıca; otomasyon, hata riskini azaltır. Daha az hata, hemen hemen her sektörde verimlilik artışı, düşük maliyetler ve kalitede iyileşme sağlamaktadır. Ancak insandan kaynaklı hatalarda kelimenin gerçek anlamıyla hayat ile ölüm arasındaki fark olabileceği sağlık hizmetlerinde özellikle ihtiyaç vardır.

IoT, spektrumun bir ucundaki kronik hastalıkların yönetiminden diğerinin hastalık önleme gibi geniş kapsamlı sağlık uygulamaları alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu uygulamalara ait bazı örnekler şöyledir:

  • Klinik bakım: Fizyolojik durumu yakın ilgi gerektiren hastaneye yatırılmış hastalar, IoT ile yönlendirilen, noninvaziv izleme yöntemi kullanarak sürekli izlenebilir. Bu tür bir çözüm, kapsamlı fizyolojik bilgileri toplamak için sensörler kullanmaktadır. Bu sayede bilgileri analiz etmek ve depolamak için ağ geçitleri ve bulut kullanır. Daha sonra analiz ve inceleme yapmak için analiz edilen verileri kablosuz olarak bakıcılara gönderir. Sürekli olarak otomatikleştirilmiş bir bilgi akışını sağlamak yerine, hastanın yaşamsal bulgularını kontrol etmek için düzenli aralıklarla bir sağlık uzmanının gelmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, hastaya bakan sağlık çalışanı bir kişinin sürekli veri toplama ve analizine aktif olarak katılma gereğini ortadan kaldırarak, hasta bakım kalitesini sürekli olarak arttırır ve bakım masraflarını düşürür.

 

Bu tür bir sisteme örnek Masimo Radical-7, hasta verilerini toplayan ve devam eden görüntü veya bildirim amacıyla kablosuz olarak ileten klinik ortamlar için bir sağlık monitörüdür. Sonuçlar, klinisyenlerin nerede olursa olsun gözden geçirebilecekleri hasta durumunun ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır.

 

  • Uzaktan izleme: Dünyanın dört bir yanında sağlıklı bir şekilde izleme imkânına sahip olmadığı için sağlıkları kötü durumda olan insanlar var. Ancak, IoT aracılığıyla bağlanan küçük ve güçlü kablosuz çözümler, sayesinde hastaları uzaktan izleme olanağı sağlıyor. Bu çözümler, çeşitli sensörlerden hasta sağlığı verilerini güvenli bir şekilde alarak, verileri analiz etmek için karmaşık algoritmalar uygulamaktadır. Daha sonra bu veriler uygun alanlarda sağlık önerileri yapabilecek tıbbi uzmanlara kablosuz bağlantı yoluyla paylaşılmaktadır.

 

  • Freescale i.MX uygulamaları işleme teknolojisi üzerine kurulu olan Freescale Home Health Hub referans platformu, uzaktan izleme için etkin bir teknolojinin örneğidir Hub, çeşitli sensörlerden gelen hasta verilerini yakalar ve hastanın bakımıyla uğraşanlar tarafından erişilebilen bulutta güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bunun gibi veri toplama cihazları yakında sıradan hale gelecek ve sadece sağlık verileri toplamakla kalmayacak aynı zamanda evdeki diğer sensör ağlarını yönetebilecektir. Freescale’in ikinci nesil ağ geçidi akıllı enerji, tüketici elektroniği, ev otomasyonu ve güvenlik sistemlerinin verilerini sağlık hizmetlerine ek olarak yönetir.

 

  • Erken müdahale: Sağlıklı insanlar, günlük aktivitelerini IoT odaklı olarak izleyebilir. Örneğin yalnız yaşayan yaşlı bir kişinin günlük aktivitelerdeki düşüş tespit edildiğinde aile üyelerine bildiren bir izleme cihazı sayesinde erken müdahale olanağı sağlar. Bu nedenle, insanlar herhangi bir yaşta böyle bir çözümden yararlanabilir.

 

Freescale teknolojisi bu tip bazı çözümlere dahil edilmiştir. Yaşlı kişilere yönelik Sonamba günlük izleme günlük aktiviteleri izlemek ve stratejik olarak yerleştirilmiş sensörleri kullanır ve cep telefonu vasıtasıyla aile üyelerine anormallikleri rapor eder. Freescale, Sonamba için uygulamalar işleme ve ZigBee tabanlı kablosuz bağlantı sunar.

 

IoT otomasyon yapı taşlarının ve altyapıyı tamamlayan hizmet katmanının eklenmesiyle makineden-makineye iletişimin oluşturulmaya devam edildiğini görmekteyiz.

 

Kaynaklar:

  • Quoted by Jeffrey Burt, “Cisco: Internet of Everything Already Worth Billions in Profits,” eweek.com.
  • Lauren Fisher, “The Internet of Things: In Action,” thenextweb.com.
  • Martyn Casserly, “What Is ‘The Internet of Things’? How Connected Devices Are Set to Change Our Lives,” www.pcadvisor.co.uk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Buna da göz atın

Close
Close