Internet of ThingsNesnelerin İnternetiTeknoloji

Kamu’da Nesnelerin İnterneti Dönemi

Geçtiğimiz yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, internet kullanımının artması, bilgi toplama çağına ve bilgi toplama olarak nitelendirilen yeni bir döneme geçiş ile birlikte kamu hizmetlerinin sunum şekli de ister istemez değişime uğramıştır. Birbirlerine internet aracılığıyla bağlı hale gelen makineler, insanlar, taşıtlar, etrafta gördüğümüz çoğu şey, kısaca tüm nesneler diyebiliriz, nesnelerin interneti adlı yeni teknolojiyi kamu yönetiminin hizmetine ve gündemine getirmiştir. Nesnelerin internetinin bir yansıması olarak merkezi ve yerel yönetimler, kamu hizmetlerini daha verimli, etkili ve ulaşılabilir sunmak adına yeni sensörler, gelişmiş ağ hizmetleri, mobil teknolojiler ve GPS sistemlerini kamu hizmetlerinde kullanmaya şimdiden başlamışlardır. Bu uygulamalar kamu hizmetlerinde kabul edilen dijital dönüşümün somut birer örnekleri olarak kabul etmektedirler.

Kamu kavramı, genellikle bir ülke içerisinde yaşayan insanların tümü olarak nitelendirilmekte ve “halk” kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda kamu kurumlarında çeşitli bilgi ve istatistikler oluşturmak amacı ile saklanan veri miktarları hızla yükselmektedir. Ayrıca kamu kurumları sadece kendi sahip oldukları veriyi değil, sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bilgileri de gerekli hallerde, karar verme süreçlerine dahil etme eğilimindedir. Bu nedenle günümüzde kurumların hizmet kalitesini artırmalarına yönelik süreçlerde kullanılan ‘Nesnelerin İnterneti’ giderek yaygınlaşmaktadır.

Kamu hizmeti anlayışı ve verilen hizmet, gelenek, kültür, devletin yönetim biçimi, dini inanış, ekonomik ve siyasi ortam gibi çeşitli unsurların etkisiyle çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu hizmetler, sahip oldukları iç ve dış dinamiklere göre ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun yanında ülkelerin kamu hizmeti anlayışını etkileyen, küresel çapta gelişmeler de bazen olabilmektedir. Ülkenin bulunduğu konum bile bu etkilenmeye sebep olabilmektedir. Devletlerinin sınırlarını belirsiz hale getiren ve dünyayı küçülten, küreselleşme süreci, bilginin kullanım ve toplama şekillerinin değiştiği bilgi toplumu ve veri çağı, bunların bir yansıması olarak ortaya çıkan Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0 gibi akım ve kabuller söz konusu küresel çaptaki gelişmelere örnek olarak gösterilebilir. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkeler hızla bir dijital dönüşüme uğramaktadır. Bireyler, kurumlar, yerel yönetimler ve hatta devletler dahi dijitalleşme yolunda hızla ilerlemektedir. Bu dijital dönüşümle birlikte toplumların günlük yaşamları, çalışma stilleri, alışkanlıkları ve değer yargıları değişime uğramaya başlamış ve etrafta gördüğümüz neredeyse her alanda köklü değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır.

Kamu yönetimi de bu gelişme sürecinden etkilenmiş, vatandaşlar ve kamu kurumları arasındaki etkileşim artmaya başlamıştır, kamu kurumları bir takım kamu hizmetlerini internet ve internet tabanlı çeşitli mobil uygulamalar üzerinden vermeye başlamıştır. Bu gelişmeler öncelikli olarak kamu kurumları ile vatandaş arasındaki iletişimin internet, mobil cihazlar ve sosyal medya ile gelişmesi ve kamu kurumlarının halkı bilgilendirme kanallarını internet ortamına taşıması şeklinde gözlemlenmiştir. Nesnelerin interneti de kamu yönetiminde dijital dönüşümü gerçekleştiren aktörlerden biridir. Sahip olduğu teknolojik imkanlarla yönetimlere daha etkin, etkili ve verimli kamu hizmeti sunma avantajı sağlamaktadır.

Endüstri               

Endüstride, akıllı binalar hizmete sunulacaktır.

Karanlık fabrikalar üretime başlayacaktır.

Ulaşım ve lojistik daha güvenli ve sistematik olacaktır.

Ulaşım

Uydu teknolojisi yardımı ile toplu taşıma yapan taşıtlar eş zamanlı olarak izlenecek ve yolcuların bekleme süreleri net bir şekilde belirlenebilecektir.

Ulaşım kartı kullanımları anlık ve eş zamanlı olarak izlenerek bölgedeki yolcu yoğunluğu belirlenebilecektir.

Sensör teknolojisi ile daha iyi bir trafik yönetim sistemi gelecektir.

Sağlık     

Medikal cihazların onarımı daha kolay olacaktır.

Acil durum butonu ile her vatandaş acil 112 yardım çağrısında bulunabilecektir.

Özel hastalar için otomatik ölçüm yapan sensörler, doktorlara bilgi yollayacak ve doktorlar hastaya gerekli ilaç hizmetini sunacaklardır.

Güvenlik              

Dronelar kentleri izleyerek güvenlik sorunlarını daha kolay tespit edebileceklerdir.

Duman sensörleri acil durumlarda müdahale ekiplerine haber verebilecektir.

Sensörler sayesinde gaz ve elektrik otomatik olarak kesilecektir.

Özellikle dağlarda mahsur kalan insanları bulmak daha kolay olacaktır.

Kolluk kuvvetlerine ulaşmak daha kolay olacaktır.

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet bağlantılı cihaz kullanımı sonucunda nesnelerin interneti, kamu yönetimi alanında da popüler bir teknoloji haline gelmiştir. Nesnelerin interneti kapsamında birbirine internet aracılığıyla bağlanan makineler, devlet görevlileri, devlet kurumları, kamu hizmeti araçları ve nesneleri, halka yapılan hizmetin dijitalleşmesi gerekliliğini doğurmuş ve bu yönde gerçekleştirilen gelişmeler gün geçtikçe artmış ve artmaya devam etmektedir. Bu teknolojinin kamu sektöründe faydalar sağlayacağının açık olması dolayısıyla, bu konu üzerine yapılan akademik çalışmalar da artmaya başlamıştır. Nesnelerin internetinin; kamu hizmetinin çeşitli alanlarında hızlı, etkili ve verimli olduğu görülmektedir.

 

 

Enes Eren

EGE Üniversitesi Makine Mühendisliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close